IELTS Youth

Trọng tâm 10 buổi nâng 1.0 band.

Offline  Online cùng chuyên gia IELTS 8.5

IELTS Writing là chương trình học được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho kỹ năng Writing nhằm giúp các bạn học viên đang thiếu từ 0.5 – 1.0 band đạt được điểm số IELTS mục tiêu chỉ trong 10 buổi học trọng tâm.

Vấn đề Bạn đang gặp phải:

Bạn học mãi không nâng được band IELTS Writing?

Bạn cần 6.5 IELTS Writing để hoàn thành điểm số mục tiêu?

Bạn cần 6.5 IELTS Writing để hoàn thành điểm số mục tiêu?

Vậy Bạn có tin: Chỉ 10 buổi nâng hẳn 1.0 Band IELTS Writing? Câu trả lời: HOÀN TOÀN CÓ THỂ với chương trình học 100% trọng tâm vào kỹ năng Writing cùng các chuyên gia IELTS tại Vietop.

1/

Đối tượng

Bạn chỉ đang còn thiếu 0.5 – 1.0 band score Writing là đủ điểm IELTS mục tiêu dự định.

Bạn đã nắm được các kỹ thuật làm bài thi IELTS Writing nhưng thường bị bí idea, loạn từ vựng vì quá nhiều topic để học,…

2/

Thông tin khóa học

Target đầu vào: Ít nhất 5.5 IELTS WRITING và đã có nghiên cứu – học qua IELTS.

Target đầu ra: 6.5+

Thời lượng:

10 buổi học chính kết hợp sửa bài tập ở nhà và cho điểm.

10 Practice tests (5 bài task 1, 5 bài task 2) bắt buộc sau khóa học ở dạng bài tập về nhà cho giáo viên sửa, góp ý chi tiết và cho điểm (phải hoàn thành trong vòng 3 tuần sau thời gian học chính thức).

Tổng thời lượng hoàn thành khóa học: 8 tuần (5 tuần học chính + 3 tuần hoàn thành bài và sửa bài sau khoá học).

Số buổi học trong tuần: 2 buổi/tuần, 2h/buổi

3/

Lộ trình khóa học IELTS Writing

Task 1

Module

Tên bài học

Trọng tâm ngôn ngữ

Trọng tâm IELTS

Mục tiêu bài học
“Tôi có thể…” và yêu cầu bắt buộc

1

Understanding Task

Lượng từ (quantifiers) căn bản

Các cụm từ dùng để paraphrase phổ biến

Cấu trúc đề thi

Cấu trúc bài văn task 1 tiêu biểu

Mở bài (introduction)

Tổng quan (overview)

Tôi có thể viết được phần introduction hoàn chỉnh.

Tôi có thể viết được phần overview hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất 5 introduction và overview.

2

Timeline

Ngôn từ chỉ sự thay đổi theo thời gian 

Vị trí của số liệu trong câu

Liên từ chỉ thời gian

Liên từ chỉ sự giống nhau, ngược nhau và đồng thời

Cách miêu tả biểu đồ có yếu tố thời gian.

Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ thời gian hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng timeline.

3

Comparison

Ngôn ngữ so sánh hai đối tượng

Ngôn ngữ so sánh nhiều đối tượng

Cách miêu tả biểu đồ thuần so sánh (không có yếu tố thời gian)

Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ so sánh (không có thời gian) hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng comparison.

4

Process

Câu bị động

Các động từ mô tả trong quy trình sản xuất

Cách miêu tả biểu đồ dạng quy trình (process)

Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng quy trình hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng process.

5

Maps

Câu bị động

Cụm từ chỉ vị trí

Các trường hợp thay đổi của một bản đồ

Cách miêu tả biểu đồ dạng bản đồ (maps)

Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng bản đồ hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng map.

Task 2

Module

Tên bài học

Trọng tâm ngôn ngữ

Trọng tâm IELTS

Mục tiêu bài học
“Tôi có thể…” và yêu cầu bắt buộc

1

Understanding Task 2

Các loại liên từ tạo nên độ mạch lạc của đoạn văn

Cấu trúc đề thi

Cấu trúc bài văn task 1 tiêu biểu

Mở bài (introduction)

Tôi có thể viết được phần introduction hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất 8 introduction

2

Discuss both views and give your opinions

Từ vựng chủ đề công việc 

Cách viết bài viết dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion)

Tôi có thể viết một bài văn dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion). 

Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng discuss both views.

3

To what extent do you agree or disagree?

Từ vựng chủ đề tin tức

Cách viết bài viết dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý.

Tôi có thể viết một bài văn dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý.

Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng to what extent do you agree or disagree.

4

Pros and Cons

Từ vựng chủ đề quảng cáo

Cách viết bài viết dạng lợi và hại

Tôi có thể viết một bài văn dạng lợi và hại hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng Pros and Cons.

5

Causes – Problems – Solutions

Từ vựng chủ đề chính phủ và các vấn đề xã hội

Từ vựng chủ đề chính phủ và các vấn đề xã hội

Tôi có thể viết một bài văn dạng Nguyên nhân – Vấn đề – Giải pháp hoàn chỉnh.

Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng Causes – Problems – Solutions.

Giảng viên dạy IELTS Writing

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS cấp tốc

Khóa học IELTS 1 kèm 1

Khóa học IELTS General

Khóa học IELTS Youth

Khóa học IELTS Writing

Khóa học IELTS Speaking

Khóa học IELTS Online

Xem chi tiết chương trình học

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

My Linh Ha

Sinh viên

★★★★★

Lời đầu tiên e xin cám ơn Vietop rất nhiều vì đã hỗ trợ e hết mình để e đạt được band e mong muốn, sau 2 khoá học, không những e tiếp thu được vô vàn kiến thức mà e còn được học với thầy cô rất có…

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ
và cùng IELTS Vietop hoàn thành mục tiêu ngay bây giờ

Hotline: 0899 172 227

VỀ VIETOP

Về Vietop

Tuyển dụng

Chính sách thanh toán

Chính sách bảo mật

Điều khoản

Liên hệ

Về Vietop

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

IELTS nền tảng

IELTS mục tiêu 5.0

IELTS mục tiêu 6.5

IELTS mục tiêu 7.5+

CƠ SỞ VIETOP

68~70 Hoa Cúc, P7, Phú Nhuận.

664 Lê Quang Định, P1, Gò Vấp.

769 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10.

53 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú.

© CÔNG TY TNHH ANH NGỮ VIETOP – Giấy chứng nhận doanh nghiệp số [Click để xem], Ngày cấp phép: 29/01/2015, Nơi cấp: Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận. Trụ sở chính tại: 70 Hoa Cúc – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh, Điện thoại: 0899 172 227.